Hoe maak ik een koppeling met Facebook Lead Ads?

De Facebook Lead ads integratie is beschikbaar vanaf een Plus of Professional account.

Je kunt de MailBlue Facebook Lead Ads integratie gebruiken om leads rechtstreeks van Lead advertenties naar MailBlue te synchroniseren. Hiermee kun je het volgende doen:

 • Contacten aanmaken en bijwerken in MailBlue wanneer een Lead Ads formulier wordt ingediend
 • Informatie vastleggen na het indienen van een Lead Ads formulier, zodat je deze kunt bekijken in het contactprofiel
 • Automatiseringen starten op basis van Lead ads formulieren

Wat wordt er in dit artikel besproken: 


Let op

 • Voor het opzetten van deze integratie heb je een MailBlue-account en een Facebook-bedrijfsaccount met ingeschakelde Lead advertentieformulieren nodig.
 • Deze integratie voegt geen contacten toe aan een lijst in MailBlue. Om deze contacten een
  e-mail te sturen, moet je de automatische actie "Schrijft zich in voor lijst" gebruiken om ze aan een lijst toe te voegen.
 • Je moet Lead ads formulier velden en aangepaste velden voor MailBlue-contacten aanmaken voordat je deze integratie instelt.
 • Je kunt alleen bestaande Lead ads formulier velden toewijzen aan bestaande contactvelden in MailBlue.
 • Het is niet mogelijk om Lead ads formulier velden toe te wijzen aan account- of deal velden.
 • Lead ads kunnen geen nieuwe aangepaste contactvelden aanmaken in je MailBlue-account.

 

Configureer je Facebook Lead Ads integratie

 1. Vanuit je MailBlue-account, klik op "Apps."
 2. Gebruik de zoekbalk om de Lead ads integratie te vinden en te selecteren.
 3. Klik op de knop "Account toevoegen" rechtsboven.
 4. Er verschijnt een modaal venster. Klik op de knop "Verbinden."
 5. Het configuratieproces stuurt je door naar je Facebook-account. Volg de instructies om in te loggen op je account en kies het juiste Lead ads account(s) door op de selectievakje(s) te klikken.
 6. Klik op "Volgende."
 7. Op het volgende scherm kies je welke toegang je aan MailBlue wilt verlenen met behulp van de schakelaars Ja of Nee.

  Let op: Om de integratie te laten werken, moet je minimaal toegang verlenen tot de volgende opties:
  1. "Toegang tot leads voor je pagina's"
  2. "Accounts, instellingen en webhooks beheren voor een pagina"

 8. Klik op "Gereed."
 9. Er verschijnt een modaal venster om te bevestigen dat je MailBlue aan Facebook hebt gekoppeld. Klik op "OK."
 10. De configuratie stuurt je terug naar je MailBlue-account om de formulieren te koppelen. Klik op "Nieuwe bron toevoegen."
 11. Er verschijnt een modaal venster:

  1. In het dropdownmenu Account, kies het Lead ads account. Let op, dit is de Facebook-pagina die je aan MailBlue koppelt.
  2. In het dropdownmenu 'formulieren', kies het Lead ads formulier dat je wilt koppelen.

   Let op: als je meerdere formulieren hebt, dien je dit proces voor elk formulier te herhalen. Je kunt slechts één bron per formulier instellen.

  3. Tags worden gegenereerd terwijl de formulieren worden toegevoegd en worden automatisch geparset op basis van de naam van het formulier. Je kunt deze tags niet verder aanpassen.

 12. Klik op "Doorgaan."
 13. Het volgende scherm toont een lijst van informatie die wordt opgehaald uit het Lead ads object dat automatisch wordt aangemaakt tijdens deze integratie. Klik op "Doorgaan."
 14. Vervolgens wijs je Lead ads-velden toe aan MailBlue-velden.

  Let op: het e-mail adresveld is vereist.
  Om extra velden toe te wijzen, klik je op de knop "Veld toevoegen."

 15. Zodra je alle gewenste velden hebt toegewezen, klik je op "Voltooien."
 16. Als je extra formulieren wilt koppelen, start je het proces voor het instellen van bronnen opnieuw door op "Nieuwe bron toevoegen" te klikken en volg je stappen 10-14 voor elk formulier.

 

Hoe werkt de Facebook Lead Ads integratie

De Lead advertentie-integratie maakt gebruik van een webhook om gegevens naar MailBlue te sturen telkens wanneer een gekoppeld Lead ads-formulier wordt ingediend.

Zodra een Lead ads-formulier is ingediend:

 • Contactgegevens worden aangemaakt en bijgewerkt in MailBlue. Jij bepaalt welke contactgegevens je tijdens de integratie setup wilt verzamelen.
 • De integratie voegt tags toe aan het contact. Het Lead ads formulier bepaalt welke tag het contact ontvangt.
 • Een Lead ads object verschijnt bij contactgegevens voor elk contact die via deze integratie is gesynchroniseerd. Dit object toont informatie over elk ingediend Lead ads formulier.
 • Drie nieuwe triggers voor automatiseringen zijn beschikbaar om geautomatiseerde workflows te creëren wanneer een contact een formulier indient.

 

Lead ads integratie tags

Deze integratie voegt tags toe aan contacten wanneer ze het gekoppelde Lead ads formulier invullen. Dit omvat zowel de integratietag als tags die de naam van het ingevulde Lead ads formulier bevatten.

Integratie synchronisatie tag

Elk gesynchroniseerd contact ontvangt de volgende integratietag: “facebook-leadads-integration.”

Formulier tags

Deze tags worden gegenereerd wanneer je ze aan de integratie toevoegt. Ze worden automatisch aangemaakt op basis van de naam van het formulier. Je kunt deze tags niet verder aanpassen.

Bijvoorbeeld: Als de naam van je Lead ads-account "T-Shirt Emporium" is en de naam van je Lead ads-formulier "Herfst 2022 Merch" is, dan zou de tag voor een contact dat dit formulier indient “facebook-leadads-integration-T-Shirt_Emporium-Fall_2022_Merch”. zijn.

 

Lead ads object bij de contactgegevens

Voor elk gesynchroniseerd contact zal een Lead ads-object verschijnen op het record. Dit object toont belangrijke informatie van Lead advertenties wanneer een contactpersoon het formulier invult en indient.

Elk record bevat de volgende standaardvelden van Lead advertenties:

 • Lead advertentie-ID
 • Campagne naam
 • Formulier naam
 • Datum van indiening Formulier
 • Formulier veld (aangepaste velden op het formulier die zijn toegewezen en die worden ingevuld in het velden-gedeelte van het contactrecord)

Facebook Lead Ad Forms Custom Object in a Contact Record.png

Let op: Het is niet mogelijk om deze velden of veldwaarden in MailBlue te bewerken.

Elk record in het Lead ads object heeft een knop "Details". Door op deze knop te klikken wordt het record uitgebreid en worden aanvullende velden en informatie weergegeven die specifiek zijn voor de status en details van dit document.

 

Nieuwe automatisering start triggers

Deze integratie wordt geleverd met drie automatisering start triggers. Lead ads start triggers zijn te vinden in het gedeelte "Objecten" of onderaan het gedeelte "Alles bekijken" van het modale automatiseringsvenster.

Lead ada-tag wordt toegevoegd

 • Contacten worden in de automatisering opgenomen wanneer ze de door jou gespecificeerde Lead ada-tag ontvangen.

Lead ads-formulier wordt aangemaakt

 • Contacten worden in de automatisering opgenomen wanneer er een nieuw Lead ads-record wordt aangemaakt in het Lead ads-object.
 • Je kunt elk Lead ads-formulier dat je hebt gesynchroniseerd met je MailBlue-account kiezen voor deze start trigger.
 • Je kunt deze start trigger niet samen met andere start triggers gebruiken. Je kunt slechts één filter gebruiken om deze  start trigger te segmenteren.

Lead ads-formulier is bijgewerkt

 • Contacten worden in de automatisering opgenomen wanneer een door jou gespecificeerd veld in het Lead ads-object verandert van de ene waarde naar de andere.
 • Je kunt elk Lead ads-formulier dat je hebt gesynchroniseerd met je MailBlue-account kiezen voor deze start trigger.
 • Je kunt deze start trigger niet samen met andere start triggers gebruiken. Je kunt slechts één filter gebruiken om deze start trigger te segmenteren.

 

Andere manieren om Facebook-advertenties te gebruiken in MailBlue

MailBlue biedt meerdere manieren om verbinding te maken met Facebook, samen met automatiseringsrecepten om je snel op weg te helpen. Leer hieronder hoe je het meeste kunt halen uit je Facebook-advertenties met MailBlue:

 • Naast Lead Ads biedt MailBlue een integratie met Facebook Custom Audiences die je kunt opzetten binnen een automatisering om contactpersonen toe te voegen en te verwijderen uit je Facebook Custom Audience.
 • Om alle manieren te verkennen waarop er momenteel met Facebook kan worden gekoppeld, zie Hoe integreer ik met Facebook?
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0