Is het nodig om de actie 'Eindig deze automatische serie' toe te voegen om een automatisering te beëindigen?

Let op: Over het algemeen raden we het sterk af om aanpassingen te maken in een actieve automatisering. Hierdoor kunnen namelijk onverwachtse fouten optreden. Zet de automatisering daarom altijd even op 'Inactief' voordat je aan de slag gaat!

Als het om een situatie gaat waarbij het nodig is dat de automatisering op 'Actief' staat (bijv. contacten op een specifieke plek starten), kun je dit beter terzijde laten.

 

Het is niet per se nodig om de actie 'Eindig deze automatische serie' toe te voegen aan het einde van je automatisering. Het is optioneel en dient voornamelijk als een visualisatie van het einde van de automation.

Ook zonder deze actie eindigt een automatisering wanneer er geen stappen meer onder staan.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0