Wat betekent de status van een contact?

Een contact kan binnen MailBlue verschillende statussen toegewezen krijgen. In dit artikel zullen we ze kort toelichten.
 
Actief
Een actief contact is iemand die zijn/haar inschrijving heeft bevestigd (bij een dubbele opt-in), zich niet heeft uitgeschreven en niet gebounced is.
Een actief contact kan handmatig, via een formulier en via een koppeling / API toegevoegd worden.
Actieve contacten tellen mee aan het contactlimiet van je abonnement. Zodra een actief contact zich uitschrijft of bounced, is diegene niet meer actief.
 
Onbevestigd
Een contact krijgt de status 'Onbevestigd' mee als ze zich inschrijven voor een formulier met een dubbele opt-in en deze vervolgens niet bevestigen.
Onbevestigde contacten ontvangen geen e-mails en kunnen niet door een automatisering heen. Ze worden pas als actief geregistreerd als ze de bevestiging voltooien. Het is niet toegestaan deze contacten handmatig op actief te zetten.
Onbevestigde contacten tellen niet mee aan het contactlimiet van je abonnement.
 
Uitgeschreven
Een contact krijgt de status 'Uitgeschreven' als ze zich via de uitschrijflink hebben afgemeld voor je e-mails of wanneer ze door jou of een automatisering worden uitgeschreven van een lijst.
Contacten die van alle lijsten zijn uitgeschreven tellen niet mee aan het contactlimiet van je abonnement.
 
Bounced
Contacten krijgen de status 'Bounced' of 'Geweigerd' mee wanneer de door jou verzonden e-mails door hun e-mail server worden afgekeurd. Dit kan verschillende oorzaken hebben, meer informatie over de bounce status lees je hier.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0