Alle automation acties uitgelegd

In dit artikel worden alle acties die je in een automation kunt plaatsten uitgelegd. De acties zijn onder te verdelen in vier categorieën: verzendopties, voorwaarden en werkstroom, contacten en CRM.

 

Verzendopties

Een e-mail sturen
Met deze actie stuur je een e-mail naar het contact dat deze stap bereikt in de automation. Je kunt deze timing hiervan ook aanpassen door een wachtstap voor de e-mail actie te plaatsen. Dit wordt later in dit artikel verder toegelicht.


Stuur een website bericht
Enkel beschikbaar voor Professional accounts
Met deze actie kun je op je website een bericht laten zien aan je contacten. Je kunt hiermee bijvoorbeeld korting aanbieden zodra je contacten een bepaalde productpagina bezoeken.


Verstuur SMS
Enkel beschikbaar voor Plus en Professional accounts.
Met deze actie kun je een SMS versturen naar je contacten. Hiermee kun je bijvoorbeeld je contacten op de hoogte stellen van een nieuwe aanbieding.


Een notificatie mail sturen
Deze actie verstuurd een notificatie e-mail. Je kunt hiermee bijvoorbeeld een werknemer een notificatie versturen zodra een contact deze stap bereikt.

 

Voorwaarden en werkstroom

Wacht
Met de wachtstap kun je de contacten voor een bepaalde tijd laten wachten bij deze stap. Stel je wilt dat ze pas na twee dagen de volgende mail krijgen, dan kun je bij de wachtstap aangeven dat ze twee dagen moeten wachten voordat ze naar de volgende stap gaan.

Er zijn twee soorten wacht voorwaarden:

  1. Wacht voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld 5 minuten of 2 dagen).
  2. Wacht totdat er aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan óf totdat het een specifieke datum is (vooraf door jou aangegeven). Hiermee kun je bijvoorbeeld aangeven dat een contact pas naar de volgende stap mag zodra een bepaalde actie is uitgevoerd, zoals op een link geklikt.
    - Je kunt deze voorwaardenstap eventueel ook combineren met een tijdslimiet:

mceclip0.png


Dit zal betekenen dat contacten doorstromen zodra aan de condities wordt voldaan en anders stromen ze alsnog automatisch door na de door jou ingegeven tijdslimiet (let op: dit gebeurd dan dus ongeacht of ze aan de condities hebben voldaan of niet).

Als / Anders
Met deze actie wordt het pad in je automation gesplitst. Het "ja" pad is voor de contacten die voldoen aan de voorwaarden die je stelt, het "nee" pad is voor de contacten die hier niet aan voldoen. Zo kun je de contacten in je automation op verschillende manieren benaderen op basis van diverse factoren. Stel je wilt de contacten in je automation die een bepaalde tag hebben andere mails sturen dan de contacten die deze niet hebben, dan geef je als voorwaarde mee: tag is '...'. Het pad wordt dan gesplitst waardoor je gerichter kunt mailen. Je kunt een voorwaarde aanmaken op basis van alle condities die ook beschikbaar zijn bij het segmenteren, zoals acties, tags, eigen velden, site tracking data, etc.

Opsplitsen
Met deze actie kun je een A/B split test doen voor je automations.
Er zijn twee soorten split acties:

  1. Gelijke verdeling - een traditionele A/B split test waarbij het winnende pad automatisch wordt uitgekozen.
  2. Voorwaardelijke splitsing - met deze split test worden contacten door het ene pad gepusht tot dat er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Vervolgens worden ze door het andere pad gestuurd. Er wordt geen winnend pad bepaald.

Ga Naar
Met deze actie kun je contacten naar een andere stap in de automation verplaatsen. Zo kun je contacten in gesplitste paden uiteindelijk ook weer samenbrengen.

Doel
Met deze actie kun je contacten vanuit hun huidige positie direct naar de doel stap laten springen zodra ze aan de voorwaarden voldoen. Deze stap is met name handig om contacten op een bepaalde plaats in een automation toe te voegen.

Start automatische serie
Met deze actie voeg je de contacten die de stap bereiken toe aan een andere, door jou gespecificeerde, automation. Ze lopen ook nog door in de huidige automation.

Eindig deze automatische serie
Met deze actie eindig je de automation. Deze stap is niet verplicht, zodra je contacten de laatste stap bereiken in je automation wordt deze automatisch beëindigd. Voor het eigen overzicht is het wel prettig gebruik te maken van deze stap.

Eindig andere automatische serie
Met deze actie stop je een andere automation waar het desbetreffende contact ook doorheen loopt.

Webhook
Met deze actie kun je een webhook naar een andere applicatie sturen, waardoor je acties met applicaties buiten MailBlue kunt automatiseren.

Berekeningen maken
Met deze actie kun je berekeningen uitvoeren op een numeriek of aangepast datumveld van een contact of deal. Deze actie is beschikbaar voor alle accounts, echter het gebruik hiervan op basis van een aangepast deal veld enkel binnen het Plus of Professional account.

Contacten

Inschrijven
Met deze actie voeg je een contact toe aan een lijst.

Uitschrijven
Met deze actie verwijder je iemand van een lijst.

Converteren
Enkel beschikbaar voor Professional accounts
Met deze actie kun je een conversie voor een contact triggeren.
 
Een contact bijwerken
Met deze actie kun je data toevoegen aan het contactoverzicht. Zo kun je bijvoorbeeld bij een eigen veld informatie toevoegen voor het specifieke contact.

Voeg een tag toe
Met deze actie kun je een tag aan het contact toevoegen dat deze stap bereikt.

Verwijder een tag
Met deze actie kun je een tag verwijderen van het contact dat deze stap bereikt.

Voeg een notitie toe
Met deze actie kun je een notitie toevoegen aan het contactoverzicht.

Voeg toe aan een aangepaste doelgroep voor Facebook
Enkel beschikbaar voor Plus en Professional accounts.
Met deze actie kun je contacten toevoegen aan een Facebook Custom Audience.

Verwijder uit aangepaste doelgroep voor Facebook
Enkel beschikbaar voor Plus en Professional accounts.
Met deze actie kun je contacten verwijderen van een Facebook Custom Audience.

Een contactscore wijzigen
Enkel beschikbaar voor Plus en Professional accounts.
Met deze actie kun je de contactscore wijzigen.

CRM

Voeg een deal toe
Met deze actie kun je een deal aanmaken voor een contact. Hiermee kun je dus geautomatiseerd een deal aanmaken zodra ze geschikt zijn voor het sales proces. Deze actie kun je gebruiken met de 'score verandert' trigger: zodra een contact een bepaalde score behaald wordt er een deal aangemaakt en in je sales pipeline geplaatst.

Een titel bijwerken
Met deze actie kun je de titel van een deal wijzigen.

Een status bijwerken
Met deze actie kun je de status van een deal wijzigen naar 'open', 'gewonnen' of verloren'. Je kunt deze actie bijvoorbeeld gebruiken om een deal van een contact als 'gewonnen' te markeren zodra hij/zij een aankoop heeft gedaan.

Een dealeigenaar bijwerken
Met deze actie kun je de werknemer wijzigen aan wie de deal is toegewezen.

Een waarde bijwerken
Met deze actie kun je de geschatte waarde van een deal wijzigen.

Een fase bijwerken
Met deze actie kun je een deal naar een ander stadium in je pipeline verplaatsen. Het is een zeer geschikte actie om je sales proces te automatiseren. Stel een contact voert een bepaalde actie uit, zoals antwoorden op een mail of het bekijken van een url, dan kun je geautomatiseerd het contact naar het volgende stadium verplaatsen.

Een aangepast dealveld bijwerken
Met deze actie kun je een of meer aangepaste dealvelden van een deal bijwerken.

Een accountveld bijwerken
Met deze actie kun je een veld op accountniveau bijwerken.

Een accountnotitie toevoegen
Met deze actie kun je een notitie toevoegen aan het deal overzicht.

Een accounteigenaar bijwerken
Met deze actie kun je de accounteigenaar bijwerken die gekoppeld is aan het contact.

Stuur een 1-op-1-e-mail
Met deze actie kun je rechtstreeks een e-mail versturen via een verbonden e-mail account. Je kunt hiervoor een specifiek e-mailadres instellen of het e-mailadres van de dealeigenaar gebruiken.

Voeg een taak toe
Met deze actie kun je een nieuwe to-do items aanmaken. Stel het stadium van een deal verandert, dan kun je ook gelijk een taak toevoegen. Bijvoorbeeld: neem contact op met lead.

Voeg een notitie toe
Met deze actie kun je een nieuwe notitie toevoegen aan een deal van een contact.

Een taak voltooien
Met deze actie kun je een taak als voltooid markeren.

Een dealscore wijzigen
Met deze actie kun je de deal score wijzigen.

Maak en koppel een account
Met deze actie kun je een contactpersoon toewijzen aan een account.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0