Hoe voer ik een split test uit binnen een automatisering?

Deze functie is alleen beschikbaar voor Professional accounts.

Binnen een automatisering kun je kiezen voor de actie 'Opsplitsen' onder de sectie 'Voorwaarden en werkstroom'. Hierin kun je twee verschillende soorten splitsingen maken: een voorwaardelijke splitsing en een evenredige verdeling.

Door gebruik te maken van een splitsing kun je nagaan welke benadering binnen je automatisering uiteindelijk het beste werkt.

Let op 1: om contactpersonen deel te laten nemen aan een gesplitste actie, moeten ze deze actie in hun pad van de automatisering wel tegenkomen. Als een gesplitste actie eenmaal in gang is gezet, kan deze niet meer worden bewerkt.

In dit artikel:

Let op 2: Over het algemeen raden we het sterk af om aanpassingen te maken in een actieve automatisering. Hierdoor kunnen namelijk onverwachtse fouten optreden. Zet de automatisering daarom altijd even op 'Inactief' voordat je aan de slag gaat!

Als het om een situatie gaat waarbij het nodig is dat de automatisering op 'Actief' staat (bijv. contacten op een specifieke plek starten), kun je dit beter terzijde laten.

Hoe creëer je een voorwaardelijke splitsing binnen een automatisering?

Deze splitsing zal contacten naar het 'A-pad' sturen totdat aan de voorwaarde is voldaan die jij van tevoren hebt ingesteld, en stuurt daarna de nieuwe contacten door naar het 'B-pad'. Je zou dit bijvoorbeeld toe kunnen passen als je de eerste 100 contacten in je lijst een speciale aanbieding wilt doen, om daarna een ander aanbod te doen richting alle andere contacten die dezelfde actie uitvoeren.

Je voegt deze actie toe aan je automatisering, door:

 1. Vanuit je automatisering de plek te kiezen waarop je deze splitsing in wilt gaan;
 2. Vervolgens op het plusje te klikken (+);
 3. Op 'Voorwaarden en werkstroom' en vervolgens op 'Opsplitsen' te klikken.

  Afbeelding_1__2_.png

 4.  Kies vervolgens voor 'Voorwaardelijke splitsing'.

  Afbeelding_2__1_.png

In het volgende pop-up scherm kun je de voorwaarde instellen waarop de splitsing de contacten niet meer naar het A-pad moet leiden; het moment waarop zij dus naar het B-pad geleid moeten worden.

Afbeelding_3__3_.png

Er zijn drie opties waar je uit kunt kiezen:

 1. Totdat X aantal contacten naar pad A gestuurd zijn.
 2. Totdat X aantal contacten een doel behaald hebben.
 3. Op een bepaalde datum of tijdstip.

Optie 1: Totdat X aantal contacten naar pad A gestuurd zijn

Alle contactpersonen die deze gesplitste actie tegenkomen, worden naar het A-pad gestuurd totdat een X aantal contacten dat pad reeds bewandeld heeft. Zodra dit X aantal contacten bereikt is, gaan alle overige contacten die deze splitsing tegenkomen naar het B-pad. In deze actie bepaal je dus het aantal contacten dat naar pad A geleid wordt.

 

Standaard wordt hier een waarde van 300 ingevuld, dit kun je zelf aanpassen naar de gewenste waarde door op het getal te klikken. Klik op 'Toepassen' op het moment dat de gewenste waarde ingevuld is.

 

Optie 2: Totdat X aantal contacten een doel behaald hebben

Alle contactpersonen die deze gesplitste actie tegenkomen, zullen naar het A-pad geleid worden totdat een X aantal contacten een bepaald doel hebben behaald die je vooraf ingesteld hebt. Als X aantal contacten dit doel behaald heeft, zullen de overige contacten naar het B-pad geleid worden. Met andere woorden: contacten zullen enkel doorgestuurd worden naar het B-pad indien een X aantal contacten aan het vooraf ingestelde doel hebben voldaan, ongeacht het totaal aantal contacten dat naar het A-pad geleid wordt. 

Standaard wordt er een waarde van 300 ingevuld, en als doel: 'zijn gestuurd naar pad A'. Het totaal aantal contacten dat het doel behaald moet hebben, kun je aanpassen door op het getal 300 te klikken en daarna je eigen waarde te typen. Ook kun je hier je eigen doel bepalen. Je doet dit door eerst op 'zijn gestuurd naar pad A' te klikken en vervolgens te kiezen voor 'Heeft het doel bereikt'. Dat zo er zou uit moeten komen te zien:

Afbeelding_4__2_.png

Vervolgens klik je op 'Geef de voorwaarden op' en stel je eigen doel/voorwaarden dan in binnen de split condities bewerker.

Afbeelding_14__1_.png

 

Sla je keuze op door op de groene button 'Opslaan' te klikken. Vergeet vervolgens ook niet om in de pop-up waar je naar terugkeert te klikken op de blauwe button 'Toepassen'.

 

Afbeelding_6__1_.png

 

Optie 3: Op een bepaalde datum of tijdstip

Alle contacten zullen naar het A-pad geleid worden tot het moment dat een specifiek vooraf ingestelde datum/tijd bereikt is. Als deze specifieke datum/tijd bereikt is, zullen alle andere contacten die deze splitsing tegenkomen doorgeleid worden naar het B-pad.

Om deze voorwaarde in te stellen, klik op de radio knop links van 'Huidige datum is'.

 

Afbeelding_7.png

 

Klik vervolgens op de blauwe datum- en tijd link '%d-%m-%Y &H:%M'

Gebruik de kalender om de gewenste datum te selecteren en gebruik de drop-down om de gewenste tijd te selecteren.

 

Afbeelding_8.png

 

Klik na het kiezen van de datum/tijd op het lege gedeelte in de pop-up waar je in bezig was, dus op de plek waar de pijl in onderstaande screenshot naar wijst.

 

Afbeelding_9.png

 

Klik vervolgens op de blauwe button 'Toepassen'.

 

Afbeelding_10.png

 

Hoe creëer je een gelijke splitsing binnen een automatisering? 

Een gelijke verdeling bepaalt het 'winnende pad' binnen een automatisering en kan gezien worden als een A/B-split test. Deze manier van splitsen zal de contacten gelijk verdelen langs de paden tot zover de splitsing loopt. Voorbeeld: Contact 1 gaat naar pad A, contact 2 naar pad B, contact 3 naar pad A, contact 4 naar pad B en zo verder. Op het eind van de splitsing wordt het 'winnende pad' bepaald op basis van condities die jij vooraf bepaalt en ingesteld hebt. Je kunt deze gelijke verdeling dus inzetten om te zien welke geautomatiseerde e-mail beter presteert of om te zien welke marketing- of verkoopbenadering het beste werkt.

 

Je voegt deze actie toe aan je automatisering, door:

 1. Vanuit je automatisering de plek te kiezen waarop je deze splitsing in wilt gaan;
 2. Vervolgens op het plusje te klikken (+);
 3. Op 'Voorwaarden en werkstroom' en vervolgens op 'Opsplitsen' te klikken.

Afbeelding_1__3_.png

Vervolgens klik je op 'Evenredige splitsing'.

 

Afbeelding_11.png

 

In het volgende pop-up scherm kun je een voorwaarde instellen om te bepalen wanneer je de splitsing wilt laten eindigen om het 'winnende pad' erna te kunnen laten bepalen. Er zijn 4 opties waar je uit kunt kiezen:

 1. Nooit, split het oneindig;
 2. Totdat X aantal contacten is gesplitst;
 3. Totdat X aantal contacten het doel heeft bereikt;
 4. Op een bepaalde datum.

Hieronder wordt iedere optie toegelicht.

 

Optie 1: Nooit, split het oneindig

Deze optie houdt simpelweg in dat een splitsing nooit eindigt en er ook nooit een winnend pad bepaald wordt. Alle contacten die in deze splitsing terecht komen, zullen evenredig over de paden gesplitst worden voor zolang de automatisering duurt.

 

Om deze optie te kiezen, klik je op de radio button voor 'Nooit, split het oneindig' en vervolgens op de blauwe button 'Toepassen'.

 

Afbeelding_12.png

 

Optie 2: Totdat X aantal contacten is gesplitst 

Deze optie houdt in dat de splitsing zal lopen totdat een X aantal contacten evenredig gesplitst zijn geweest. Je zal hier het aantal contacten bepalen dat gelijk verdeeld wordt over beide paden.

 

Als de splitsing eenmaal afgerond is, zal het winnende pad bepaald worden op de voorwaarden die jij vooraf ingesteld hebt. Het pad met de meeste contacten die aan deze voorwaarden hebben voldaan, is hierbij het winnende pad. Bij een gelijke uitkomst, zal pad A tot winnend pad verkozen worden.

 

Om deze optie te kiezen, klik je op de radio button voor '300 totaal aantal contacten is gesplitst'. Het getal 300 kun je instellen naar een eigen gekozen aantal contacten door op dit getal te klikken.

 

Afbeelding_13.png

 

Vervolgens klik je op de 'Geef de voorwaarden op' link, creëer je de voorwaarden in de split condities bewerker en klik je op 'Opslaan'.

 

Afbeelding_14.png

 

Vervolgens klik je weer op 'Toepassen'.

 

Optie 3: Totdat X aantal contacten het doel heeft bereikt

Contacten die deze splitsing tegen komen zullen evenredig over de paden verdeeld worden tot een X aantal contacten een doel bereikt hebben. Zowel het aantal contacten dat dit doel moet bereiken áls wat dit doel moet zijn, kun je zelf bepalen. Zodra een X aantal dit doel bereikt heeft, zal de split test eindigen en wordt er een winnend pad bepaald. Het pad waarin het aantal contacten dat het doel bereikt heeft het grootst is, zal het winnende pad zijn. Op het moment dat het aantal contacten in beiden paden gelijk is, zal automatisch pad A als winnaar gekozen worden.

 

Het is goed om te weten dat er meer contacten in de split actie kunnen zitten dan het aantal dat je instelt dat aan een doel moet voldoen. Heb je bijvoorbeeld ingesteld dat 300 contacten aan een bepaald doel moeten voldoen, dan kan het goed dat er 500 of 1.000 contacten door het pad lopen; de split actie zal enkel eindigen op het moment dat 300 contacten aan het doel voldaan hebben.

Om deze optie te kiezen, klik je op de radio button voor '300 totaal aantal contacten is gesplitst'. Het getal 300 kun je instellen naar een eigen gekozen aantal contacten door op dit getal te klikken.

 

Afbeelding_13.png

 

Vervolgens klik je op de 'Is gesplitst' link, om te kunnen kiezen voor 'Heeft het doel bereikt'.

 

Afbeelding_15.png

 

Vervolgens klik je op de 'Geef de voorwaarden op' link, creëer je de voorwaarden in de split condities bewerker en klik je op 'Opslaan'.

 

Afbeelding_14.png

 

Vervolgens klik je weer op 'Toepassen'.

 

Optie 4: Op een bepaalde datum 

Deze optie houdt in dat je splitsing zal eindigen op de door jou vooraf aangegeven datum en tijd. Zodra deze datum/tijd bereikt is, stopt de splitsing en wordt het winnende pad bepaald op basis van de voorwaarden die jij vooraf ingesteld hebt.

 

Om deze optie te gebruiken, klik je op de radio button naast 'Huidige datum is' en klik je op de blauwe datum en tijd link '%d-%m-%Y &H:%M'.

 

Afbeelding_16.png

 

Gebruik de kalender om de gewenste datum te selecteren en gebruik de drop-down om de gewenste tijd te selecteren.

 

Afbeelding_17.png

 

Klik na het kiezen van de datum/tijd op het lege gedeelte in de pop-up waar je in bezig was, dus op de plek waar de pijl in onderstaande screenshot naar wijst.

 

Afbeelding_18.png

 

Daarna klik je op de blauwe button 'Toepassen'.

 

Afbeelding_19.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0