Wat gebeurt er als ik een wachtstap verwijder waarin contacten in de wachtrij staan?

Let op: Over het algemeen raden we het sterk af om aanpassingen te maken in een actieve automatisering. Hierdoor kunnen namelijk onverwachtse fouten optreden. Zet de automatisering daarom altijd even op 'Inactief' voordat je aan de slag gaat!

Als het om een situatie gaat waarbij het nodig is dat de automatisering op 'Actief' staat (bijv. contacten op een specifieke plek starten), kun je dit beter terzijde laten.

Als je een wachtstap wilt verwijderen en er staat hier nog een wachtrij aan contacten in, raden we aan om de wachtstap te verkorten naar 5 minuten en zo de contacten (versneld) te laten doorlopen alvorens je deze wachtstap verwijdert.


Bij het direct verwijderen van een wachtstap is het systeem zo geprogrammeerd dat contacten doorstromen naar de volgende actie in de de automatisering. Echter, soms komt het voor dat contacten hierdoor tussen twee acties vast komen te staan. Om dit altijd te voorkomen raden we aan altijd de duur aan te passen, zoals hierboven omschreven.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0