Hoe werkt de EN/OF logica bij het creëren van segmenten?

Segmenten creëren met gebruik van de EN/OF logica kan verwarring opleveren, vooral als het resultaat van je segmentatie niet toont wat je had verwacht. In dit artikel proberen we zowel de 'EN' als de 'OF' logica toe te lichten bij zowel positive condities (in lijst, tag is, etc.) als bij negatieve condities (NIET in lijst, tag is NIET, etc.)

De 'EN' logica

Met de 'EN' logica, zal het systeem contacten er bij betrekken die aan alle condities voldoen in je segment. Als je de 'EN' logica gebruikt zal het aantal contacten minder zijn die er aan voldoen gezien ze aan iéder van de gestelde condities moeten voldoen. 

Hier onder worden 3 voorbeelden geschetst met de 'EN' logica en welke uitkomst je er bij mag verwachten:

Voorbeeld 1: 'EN' logica met positieve condities

Stel dat je een segment creëert dat de 'EN' logica gebruikt met de volgende positieve condities:

mceclip3.png

Het systeem zal dan zoeken naar contacten die voldoen aan alle 3 de condities en deze zullen toegevoegd worden aan het segment. Een contact dat niet aan alle 3 de condities voldoet, zal niet toegevoegd worden in dit segment.

Voorbeeld 2: 'EN' logica met negatieve condities

Stel dat je ditzelfde segment creëert met de 'EN' logica maar dan met negatieve condities:

mceclip2.png

In dit geval zoekt het systeem naar contacten die geen van alle tags hebben die opgesomd staan in de segmentatie. Deze contacten worden toegevoegd aan het segment. Als iemand bijvoorbeeld de tag 'aankoop' heeft maar niet de tag 'challenge' of 'e-book download', zal dit contact niet toegevoegd worden aan het segment. Dit omdat ze al niet voldoen aan de conditie 'tag is NIET aankoop'.
Het is eenvoudiger om de 'EN' logica in combinatie met negatieve condities te bekijken als een 'en ook niet'. Dus: contact heeft niet de tag aankoop, en ook niet de tag challenge en ook niet de tag e-book download -> dan wordt dit contact toegevoegd aan het segment.

Voorbeeld 3: 'EN' logica met zowel positieve als negatieve condities

Stel dat je een segment creëert met de 'EN' logica en een mix van positieve en negatieve condities:

mceclip4.png

Het systeem zal dan contacten betrekken die de tag 'aankoop' en 'e-book download' hebben en niet de tag 'challenge'. Als een contact dus alledrie de tags heeft, wordt deze niet meegenomen in het segment omdat ze niet voldoen aan de conditie 'tag is NIET challenge'.

De 'OF' logica

Met gebruik van de 'OF' logica, zal het systeem iedere condities apart controleren. Dit betekent dus dat een contact maar aan één gestelde conditie hoeft te voldoen om toegevoegd te worden aan het gestelde segment. Condities met gebruik van deze logica zijn dus niet afhankelijk van andere gestelde condities wat er voor zorgt dat een 'OF' conditie je uiteindelijke resultaten zal verbreden.

Onderstaand drie voorbeelden waarin gebruik gemaakt wordt van de 'OF' logica en welke resultaten je hier bij mag verwachten:

Voorbeeld 1: 'OF' logica met positieve condities

Stel dat je een segment creëert dat de 'OF' logica gebruikt in combinatie met positieve condities:

mceclip5.png

Dit is hoe het systeem dan zoekt naar contacten om toe te voegen aan het segment:

1. Eerst wordt er gekeken of er contacten zijn met de tag 'aankoop'. Is dit zo, dan worden deze contacten direct toegevoegd aan je segment.
2. Daarna controleert het systeem of er contacten zijn met de tag 'challenge'. Iedereen die deze tag heeft, zal toegevoegd worden aan het segment.
3. Als laatst controleert het systeem of er contacten bestaan met de tag 'e-book download'. Alle contacten met deze tag zullen toegevoegd worden aan het segment.

Aangezien de condities apart van elkaar bekeken worden, zal het contacten betrekken die aan één van die gestelde condities voldoet. Als iemand bijvoorbeeld de tag 'aankoop' heeft maar geen tag 'challenge' of 'e-book download' wordt dit contact wel toegevoegd aan het segment.

Voorbeeld 2: 'OF' logica met negatieve condities

Stel dat je een segment creëert met de 'OF' logica in combinatie met negatieve condities:

mceclip6.png

Dit is dan hoe het systeem zoekt naar contacten om toe te voegen aan het segment:

1. Eerst bekijkt het systeem of er contacten bestaan die NIET de tag aankoop hebben. Als er contacten zijn die deze tag NIET hebben, worden zij toegevoegd aan dit segment.
2. Daarna controleert het systeem of er contacten zijn die NIET de tag challenge hebben. Als er contacten zijn die deze tag NIET hebben, worden zij toegevoegd aan het segment.
3. Als laatst controleert het systeem of er contacten zijn die NIET de tag e-book download hebben; deze contacten worden toegevoegd aan het segment.

Hier geldt opnieuw dat als een contact maar aan één conditie voldoet dat deze toegevoegd wordt aan het segment. Het maakt dus niet uit of ze aan een ander gestelde conditie voldoen om toegevoegd te worden aan dit segment.

Dit betekent dus als een contact NIET de tag aankoop heeft, maar WEL de tag challenge, dat dit contact alsnog toegevoegd wordt aan het segment. Dit is omdat dit contact dus voldoet aan de gestelde conditie 'tag is NIET aankoop'.
Wil je contacten uitsluiten die NIET de tag 'aankoop' hebben én die NIET de tag 'challenge' hebben én die NIET de tag 'e-book download' hebben, dan raden we het gebruik van de 'EN' conditie aan in plaats van de 'OF' logica.

Voorbeeld 3: 'OF' logica met zowel positieve als negatieve condities

Stel dat je een segment creëert met de 'OF' logica en een mix aan positieve en negatieve condities:

mceclip7.png

Dit is dan hoe het systeem naar contacten zoekt om toe te voegen aan dit segment:

1. Eerst bekijkt het systeem of er contacten zijn die de aankoop tag hebben, zij worden dan direct toegevoegd aan het segment
2. Dan bekijkt het systeem of er contacten zijn die de tag challenge NIET hebben, die worden allemaal betrokken in het segment
3. Vervolgens controleert het systeem of er contacten bestaan met de tag e-book download; deze worden toegevoegd aan het segment.

Als een contact de tag aankoop heeft én de tag challenge WEL heeft, zit deze dus ook in het segment. Dit omdat dit contact voldoet aan de eerste gestelde conditie 'tag is aankoop'.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0