Wat kun je met de functie Automatiseringskaart?

Deze functie is beschikbaar vanaf een Plus abonnement. 

In dit artikel lees je meer over de functie 'Automatiseringskaart'. Je vindt hier meer informatie over het volgende:

De Automatiseringskaart in MailBlue vind je terug onder het kopje 'Automatiseringen' deel in het menu links. Vervolgens klik je op 'Automatiseringskaart'

automatiseringskaart.png

In deze functie vind je een overzicht van alle automatiseringen binnen je account die met elkaar verbonden zijn. In het overzicht kun je dus de 'weg' van contacten en de verbindingen tussen jouw automatiseringen bekijken. Vanuit welke automatisering stromen zij door naar een volgende en welke automatiseringen zijn hier nog meer aan verbonden?

Let op: Heb je minder dan 100 automatiseringen, dan worden alle automatiseringen op de kaart getoond. Heb je meer dan 100 automatiseringen, dan worden alleen automatiseringen getoond die verbonden zijn aan minimaal 1 andere automatisering. Alleen automatiseringen met een 'connectie' worden in dat geval dus weergegeven. 

Wat maakt dat automatiseringen 'verbonden' zijn?

Automatiseringen met een connectie/verbinding zijn automatiseringen die samenwerken om een proces te realiseren door middel van acties en triggers. Zij zijn dus letterlijk verbonden en vormen een soort start en vervolg. Een goed voorbeeld hiervan zijn de (in 'Recepten' te vinden) Engagement Tagging automatiseringen, waarbij part 1 direct aansluit op part 2 en de automatiseringen samenwerken om contacten op basis van betrokkenheid de juiste tag te kunnen geven. 

In het specifiek kunnen automatiseringen op de volgende manieren verbonden zijn: 

 • Actie 'Start een automatisering ...'
  Deze actie bevindt zich onder 'Voorwaarden en werkstroom' in de automatiseringsomgeving en zorgt ervoor dat er vanuit deze automatisering een andere automatisering wordt opgestart wanneer het contact deze stap passeert. 
 • Actie 'Andere automatisering beëindigen'
  Deze actie bevindt zich onder 'Voorwaarden en werkstroom' in de automatiseringsomgeving en zorgt ervoor dat contacten, wanneer zij deze stap passeren, uit de ingestelde automatiseringen worden verwijderd. Bevindt het contact zich op dat moment in geen andere automatisering? Dan zal deze de stap overslaan en doorstromen naar de volgende stap. 

Buiten het toevoegen en verwijderen van contacten in/uit andere automatiseringen middels de 'voeg toe aan automatisering ...' en 'verwijder uit automatisering ...' stap kunnen automatiseringen ook nog op een andere manier verbonden zijn. 


Het kan namelijk ook zo zijn dat een actie in de ene automatisering er voor zorgt dat de andere automatisering wordt opgestart. 

Verbindingen van voorbeeldacties en -triggers zijn:

 • Tag toegevoegd
  Automatisering A heeft een actie 'Tag toevoegen'
  Automatisering B gebruikt de starttrigger 'Tag is toegevoegd' 
 • Tag is verwijderd
  Automatisering A heeft een actie 'Tag verwijderen'
  Automatisering B gebruikt de starttrigger 'Tag is verwijderd' 
 • Doel bereikt
  Automatisering A heeft de actie 'Doel'
  Automatisering B gebruikt de starttrigger 'Doel is bereikt' 
 • Contactveld is bijgewerkt
  Automatisering A heeft een actie 'Contact bijwerken'
  Automatisering B gebruikt een trigger voor 'Veldwijzigingen' 
 • Score updates
  Automatisering A heeft een actie 'Score aanpassen'
  Automatisering B gebruikt een trigger voor 'Score wijzigingen' 
 • Deal maken
  Automatisering A heeft een actie 'Deal toevoegen'
  Automatisering B maakt gebruik van een trigger 'Toegevoegd aan pijplijn ...' 
 • Update deal
  Automatisering A gebruikt de actie 'Update deal'
  Automatisering B gebruikt de 'Deal wordt aangepast' trigger

Zo zijn er nog vele voorbeelden van acties binnen een automatisering die in verbinding kunnen staan met een starttrigger en er dus voor zorgt dat een andere automatisering wordt opgestart. 

Welke gegevens zijn beschikbaar via de automatiseringskaart?


Om toegang te krijgen tot de automatiseringskaart kun je, zoals bovenin het artikel toegelicht, navigeren naar 'Automatiseringen' en kiezen voor 'Automatiseringskaart'. De automatiseringskaart wordt geladen en toont zowel actieve als inactieve automatiseringen. Onder actieve automatiseringen verstaan we automatisering die op 'Actief' staan en waar dus contacten aan kunnen worden toegevoegd. Deze actieve automatiseringen worden op de kaartpagina weergegeven met groene stippen. 

Onder inactieve automatiseringen verstaan we automatiseringen die de status 'Inactief' hebben. Aan deze automatiseringen kunnen geen contacten worden toegevoegd. Automations met deze status worden grijs weergegeven en hebben een rode stip. 

Inzicht in verbindingen

Om te zien hoe een automatisering is verbonden met een andere automatisering, klik je op de gewenste automatisering in de kaart. De kaart toont dan de geselecteerde automatisering en andere automatiseringen waarmee deze is verbonden. 

De geselecteerde automatisering staat bij het openen hiervan in het midden van de kaart. De automatiseringen aan de rechterzijde zijn diegene waar de geselecteerde automatisering begint of eindigt. Automatiseringen aan de linkerkant starten of beëindigen de geselecteerde automatisering. 

Detailoverzicht

Hierbij verschijnt aan de rechterkant een menu met automatiseringsdetails. Dit overzicht geeft een overzicht van de statistieken die horen bij de geselecteerde automatisering. Onder deze statistieken lees je o.a. meer informatie over:

 • Verbindingen
  Geeft een overzicht van alle automatiseringen die er voor zorgen dat de geselecteerde automatisering start en/of eindigt, evenals alle automatiseringen die door deze geselecteerde automatisering worden gestart of beëindigt. Klik je hier op een van de vermelde automatiseringen, dan wordt de workflow-builder van die automatisering geopend.
 • Contacten
  Laat zien hoeveel contacten zich momenteel in de geselecteerde automatisering bevinden. Als je op de link "Contactpersonen momenteel in automatisering" klikt, word je naar een lijst met die contacten geleid.
 • Campagnes
  Geeft een lijst weer van alle campagnes die zijn opgenomen in de geselecteerde automatisering, samen met de bijbehorende open-rate. Wanneer je op een van de campagnes klikt, word je doorgestuurd naar het prestatierapport.
 • Doelen
  Geeft een overzicht van alle doelen in de geselecteerde automatisering, samen met hun voltooiingspercentages. Klik je op de naam van het doel, dan word je doorgestuurd naar het rapport.
 •  

Let op: Klik je op een automatisering zonder verbindingen? Dan wordt alleen de geselecteerde automatisering en de bijbehorende 'Automatiseringsdetails' weergegeven.
Wanneer je de automatiseringskaart bekijkt, zie je mogelijk verschillende soorten verbindingen, waaronder:

 • Loopt af
  Deze verbinding is rood en maakt gebruik van een 'Nee'-symbool. Dit betekent dat de automatisering aan de linkerkant een actie gebruikt die een automatisering aan de rechterkant beëindigt.
 • Begint
  Deze verbinding is groen en maakt gebruik van een pijlsymbool. Dit betekent dat de automatisering aan de linkerkant een actie gebruikt die een automatisering aan de rechterkant start.
 • Start en stopt
  Deze verbinding is geel en maakt gebruik van een pijlsymbool. Dit betekent dat de automatisering aan de linkerkant acties gebruikt die zowel de automatisering aan de rechterkant starten als stoppen.
 • Circulaire start
  Deze verbinding is groen en maakt gebruik van een tweerichtingspijl. Dit betekent dat de twee verbonden automatiseringen acties gebruiken die elkaar triggeren.
 • Ronde haltes
  Deze verbinding is rood en maakt gebruik van een tweerichtingspijl. Dit betekent dat de twee gekoppelde automatiseringen acties gebruiken die elkaar stopzetten.
 • Circulair begin en stop
  Deze verbinding is geel en maakt gebruik van een tweerichtingspijl. Dit betekent dat de twee verbonden automatiseringen beide acties gebruiken die zowel de andere automatisering starten als stoppen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0