Hoe werken de tijdsgebonden voorwaarden bij het creëren van segmenten? (Is op of na, Is op of voorheen, etc.)

Er zijn een aantal verschillende instellingen die je kunt selecteren wanneer je aan de slag gaat met tijdsgebonden segmenten, zoals maanden of bijvoorbeeld dagen. Deze instellingen helpen je om je automatisering zo specifiek mogelijk in te richten en op deze manier volledig aan te laten sluiten op jouw workflow. In dit artikel lees je meer over deze verschillende instellingen, zodat je de juiste kunt selecteren voor jouw automatisering.

In dit artikel:

Let op: In dit artikel gebruiken we als voorbeeld een als/anders stap. Je kunt deze instellingen echter overal gebruiken waar het bouwen van segmenten mogelijk is. Zoals bijvoorbeeld in wacht- en doelstappen of bij het geavanceerd zoeken.

Is / Is niet

Deze voorwaarde kun je gebruiken wanneer je contacten alleen op een specifiek moment een bepaald pad in wilt laten slaan. In onderstaand voorbeeld, controleert de als/anders stap of de maand januari is. Zo ja, zal het contact het ja-pad inslaan. Zo niet, wordt het contact het nee-pad opgestuurd. Voor deze voorwaarde, selecteer je de optie ‘Is’.

is-in-als-anders.png

Soms wil je juist dat contacten gedurende het hele jaar het ja-pad op gaan, maar bijvoorbeeld in de maand januari niet. In dat geval, selecteer je ‘Is niet’. Contacten zullen dan alleen gedurende de maand januari, het nee-pad opgestuurd worden.

is-niet-in-als-anders.png

Is na / Is op of na

Wil je dat contacten die ná een specifieke datum bij de stap aankomen, een andere e-mail krijgen dan contacten die vóór deze datum bij deze stap aankomen? Dan kun je aan de slag met ‘Is na’:

is-na-in-als-anders.png

Aan de hand van bovenstaand voorbeeld, zullen contacten die ná 10 januari bij deze stap aankomen, het ja-pad inslaan. Alle contacten die vóór 10 januari aankomen, belanden in het nee-pad.

Wil je dat ook de contacten die zich op 10 januari inschrijven in het ja-pad belanden? Dan kies je voor ‘Is op of na’.

is-op-of-na-in-als-anders.png

Zoals je kunt zien, gebruik je voor deze voorwaarden een combinatie van ‘Is na’ / ‘Is op of na’ én ‘Is’. Je controleert namelijk eerst of het januari ‘Is’. Zo niet, kunnen contacten direct het nee-pad op. Is het wel januari? Dan wil je natuurlijk dat er gecontroleerd wordt of het na (of op/na) de tiende van deze maand is en maak je gebruik van ‘Is na’ / ‘Is op of na’.

Is eerder / Is op of voorheen

Stel je voor dat je een actie hebt lopen; alle nieuwsbrief inschrijvers vóór 10 januari, krijgen een coupon code toegestuurd. Om dit in te stellen, plaats je een als/anders stap met de volgende voorwaarden:

is-eerder-in-als-anders.png

Alle inschrijvingen vóór 10 januari, belanden zo in het ja-pad, waar je je e-mail met de coupon code kunt toevoegen. Wanneer je wilt dat inschrijvingen óp 10 januari ook een code ontvangen, dien je te kiezen voor ‘Is op of voorheen’. Zo stromen de contacten die vóór 10 januari bij de als/anders stap zijn aangekomen, door naar het ja-pad, maar ook de contacten die óp 10 januari bij de stap aankomen zullen het ja-pad ingaan.

is-op-of-voorheen-in-als-anders.png

Zoals je kunt zien, gebruik je voor deze voorwaarden een combinatie van ‘Is eerder’ / ‘Is op of voorheen’ én ‘Is’. Je controleert namelijk eerst of het januari ‘Is’. Zo niet, kunnen contacten direct het nee-pad op. Is het wel januari? Dan wil je natuurlijk dat er gecontroleerd wordt of het eerder dan (of op/voor) de tiende van deze maand is en maak je gebruik van ‘Is eerder’ / ‘Is op of voorheen’.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0