Hoe kan ik lijsten en tags op efficiënte wijze inzetten?

Een van de sleutelkenmerken van MailBlue is de mogelijkheid om lijsten en tags te gebruiken om je contacten te segmenteren en gerichte campagnes te leveren. In dit artikel bespreken we hoe je lijsten en tags efficiënt kunt inzetten om je e-mailmarketingstrategie naar een hoger niveau te tillen. Hoe werken lijsten en tags samen en welke gevolgen kan dit hebben voor jouw e-mailmarketing?

In dit artikel lees je over het volgende:

 

Wat zijn lijsten?

Een lijst is een groep van contacten. Zo kun je bijvoorbeeld een lijst maken voor de contacten die hebben aangegeven je nieuwsbrief te willen ontvangen. Voordat je een losse campagne of automatiseringsmail gaat versturen, is het vereist om minimaal één lijst te hebben. Contacten dienen ingeschreven te staan op tenminste één lijst om in staat te zijn om je campagnes te ontvangen.

 

Hoe kan ik lijsten gebruiken voor campagnes?

Je stuurt een campagne altijd naar één of meerdere lijsten. Hieronder lees je hoe lijsten van toepassing zijn op campagnes in MailBlue:

 1. Doelgroepsegmentatie: Bij het opzetten van een e-mailmarketingcampagne is het van belang om je doelgroep te segmenteren. Lijsten dienen als de basis voor deze segmentatie. Je kunt een specifieke lijst kiezen als de ontvangers van je campagne. Dit zorgt ervoor dat je e-mails worden verzonden naar de juiste groep mensen, wat de relevantie van je berichten vergroot.

 2. A/B-testen: Lijsten kunnen worden gebruikt voor A/B-testen. Je kunt bijvoorbeeld een campagne maken en deze naar twee verschillende lijsten sturen, waarbij elke lijst een andere versie van je e-mail ontvangt. Hierdoor kun je bepalen welke versie beter presteert in termen van open rates, click-through rates en conversies.

 3. Uitsluitingslijsten: Je kunt lijsten uitsluiten om te voorkomen dat bepaalde contacten bepaalde campagnes ontvangen. Dit kan handig zijn als je specifieke contacten wilt uitsluiten van een bepaalde campagne, bijvoorbeeld als ze al hebben gereageerd op een aanbieding.

 4. Heractiveringscampagnes: Als je een lijst hebt met inactieve contacten, kun je gerichte heractiveringscampagnes opzetten om deze contacten weer betrokken te maken. Je stuurt bijvoorbeeld een campagne naar de lijst van inactieve contacten met een speciale aanbieding om hun aandacht terug te winnen.

 5. Segmentatie gebaseerd op gedrag: Je kunt lijsten gebruiken om contacten te segmenteren op basis van hun gedrag. Als een contact bijvoorbeeld een bepaalde link in een eerdere e-mail heeft geklikt, kun je deze toevoegen aan een lijst van 'Geïnteresseerden' en vervolgens een campagne sturen die gericht is op die interesse.

 6. Conditionele content (Plus- of Professional abonnement): Sommige e-mailmarketingcampagnes maken gebruik van dynamische inhoud (conditionele content), die verandert op basis van de ontvanger. Lijsten kunnen worden gebruikt om de juiste conditionele content aan de juiste ontvangers te leveren.

 7. E-maillijstgroei: Lijsten zijn van cruciaal belang voor het beheer van je e-maillijstgroei. Als je bijvoorbeeld een inschrijvingscampagne uitvoert, komen de nieuwe inschrijvingen terecht op een specifieke lijst die je kunt gebruiken voor welkomstcampagnes.

 8. Periodieke nieuwsbrieven: Voor periodieke nieuwsbrieven kun je lijsten gebruiken om regelmatig contacten te bereiken. Je kunt bijvoorbeeld een lijst hebben voor wekelijkse nieuwsbrieven en een andere lijst voor maandelijkse updates. Dit helpt je om je e-mailmarketingstrategie gestructureerd te houden.

 9. Inschrijving via campagne: Binnen een campagne in de e-mailontwerper kun je achter knoppen of links een actie tot het inschrijven van een lijst toevoegen. Op die manier kun je contacten na een bepaalde handeling (zoals het klikken van een link) inschrijven voor een of meerdere van je lijsten.

 

Hoe kan ik lijsten gebruiken voor automatiseringen?

Lijsten worden gebruikt om contacten te segmenteren en te organiseren, en deze segmentatie kan van cruciaal belang zijn bij het creëren van effectieve automatiseringen. Hier volgt een uitleg van hoe lijsten een rol spelen binnen automatiseringen in MailBlue:

 1. Segmentatie: Voordat je een automatisering kunt maken, is het vaak nodig om contacten te segmenteren op basis van specifieke criteria. Dit begint met het plaatsen van contacten in de juiste lijsten. Bijvoorbeeld, je wilt misschien contacten die een bepaalde aankoop hebben gedaan, op een specifieke lijst zetten voordat je een automatisering start.

 2. Start trigger: Bij het instellen van een automatisering kun je specifieke startvoorwaarden definiëren, zoals het inschrijven op een lijst. Dit betekent dat de automatisering begint wanneer een contact aan een bepaalde lijst wordt toegevoegd.

 3. Trigger-gebaseerde acties: Tijdens een automatisering kun je acties instellen die worden ondernomen op basis van bepaalde triggers. Deze triggers kunnen betrekking hebben op welke lijst een contact zich bevindt. Bijvoorbeeld, als een contact wordt toegevoegd aan een lijst met de tag 'Interesse in Product X,' kan dit dienen als trigger voor het verzenden van een gerichte e-mail.

 4. Verplaatsen tussen lijsten: Automatiseringen kunnen contacten verplaatsen tussen lijsten op basis van specifieke voorwaarden. Als een contact een bepaalde actie onderneemt, kan dit leiden tot het verplaatsen naar een andere lijst. Bijvoorbeeld, als een contact een aankoop doet, kan het contact worden verplaatst van de 'Potentiële Klanten' lijst naar de 'Huidige Klanten' lijst.

 5. Toevoegen en verwijderen van lijsten: Je kunt automatiseringen ook gebruiken om contacten toe te voegen aan een specifieke lijsten of uit specifieke lijsten te verwijderen. Dit kan handig zijn om contacten te segmenteren, aan een andere automatisering toe te voegen of om te voorkomen dat bepaalde contacten dezelfde automatisering meerdere keren doorlopen.

 6. Dynamische segmentatie: Automatiseringen kunnen bijdragen aan dynamische segmentatie. Dit betekent dat contacten automatisch worden toegevoegd aan verschillende lijsten op basis van hun interacties en gedrag. Dit is vooral handig voor het verzenden van zeer gepersonaliseerde berichten.

 

Wat zijn tags?

Tags geven essentiële contactgegevens snel en eenvoudig weer en zijn een krachtige aanvulling op lijsten in MailBlue. Ze stellen je in staat om contacten verder te segmenteren en te categoriseren op basis van specifieke kenmerken of gedrag. 

Over het algemeen helpen tags je georganiseerd te blijven of een actie te veroorzaken; soms doen ze het allebei. In MailBlue zijn er drie belangrijke functies van tags:

 1. Organiseren

 2. Starttriggers

 3. Segmenteren

De drie functies van tags worden verder toegelicht in het artikel 'Wat zijn tags?'

 

Hoe kan ik tags gebruiken voor campagnes?

Hier volgen enkele manieren waarop je tags kunt gebruiken voor je campagnes:

 1. Segmentatie op basis van interesses: Wijs tags toe aan contacten op basis van hun interesses of gedrag. Als je bijvoorbeeld een e-commerce winkel hebt, kun je tags toewijzen aan contacten die specifieke productcategorieën hebben bekeken of gekocht, zoals 'Schoenen,' 'Kleding,' of 'Accessoires.' Deze tags kun je vervolgens gebruiken om gerichte campagnes te verzenden naar contacten met specifieke interesses.

 2. Verzenden van gerichte aanbiedingen: Gebruik tags om contacten te identificeren die in aanmerking komen voor speciale aanbiedingen. Stel dat je een kortingsactie hebt voor herenmode. Je kunt contacten taggen met 'Herenaanbieding' en vervolgens een campagne maken die alleen naar contacten met die tag wordt verzonden.

 3. Statusopvolging: Tags kunnen worden gebruikt om de status van contacten bij te houden. Bijvoorbeeld, je kunt een tag 'Nieuwe Abonnee' toewijzen aan contacten die zich zojuist hebben ingeschreven voor je nieuwsbrief. Dit stelt je in staat om gerichte welkomstcampagnes te activeren voor nieuwe abonnees.

 4. Abandoned cart-campagnes: Voor e-commercebedrijven is het gebruik van tags effectief bij het implementeren van verlaten-winkelwagen-campagnes. Als een contact een product in hun winkelwagen plaatst maar niet afrekent, kun je een tag toewijzen, bijvoorbeeld 'Verlaten Winkelwagen'. Hiermee kun je geautomatiseerde campagnes activeren om deze contacten te herinneren aan hun achtergelaten winkelwagen.

 5. Gedragsgebaseerde campagnes: Gebruik tags om gedragsgebaseerde campagnes te activeren. Als een contact bepaalde acties onderneemt, zoals het openen van een specifieke e-mail of klikken op een link naar een specifiek product, kun je tags toewijzen die hun gedrag weerspiegelen. Vervolgens kun je campagnes maken die zijn afgestemd op dat specifieke gedrag.

 6. Dynamische inhoud: Tags kunnen worden gebruikt om dynamische inhoud in je e-mails weer te geven. Je kunt verschillende versies van een e-mail maken en de inhoud ervan aanpassen op basis van de tags van de ontvangers. Hierdoor kunnen je e-mails zeer persoonlijk en relevant zijn.

 7. Leadscoring: Tags kunnen worden gebruikt als onderdeel van een leadscoringsysteem. Je kunt punten toewijzen aan contacten op basis van hun gedrag en betrokkenheid. Als een contact een bepaalde scores drempel bereikt, kun je ze inschrijven voor een specifieke campagne of ze als gekwalificeerde leads beschouwen.

 8. Uitsluitingen: Tags kunnen ook worden gebruikt om contacten uit te sluiten van bepaalde campagnes. Als een contact bijvoorbeeld al heeft gereageerd op een specifieke aanbieding, kun je een tag toewijzen om te voorkomen dat ze dezelfde aanbieding opnieuw ontvangen.

 

Hoe kan ik tags gebruiken voor automatiseringen?

Hier is hoe je tags kunt gebruiken in automatiseringen:

 1. Tag toewijzen als actietrigger: Je kunt automatiseringen instellen om een tag toe te wijzen wanneer een specifieke actie wordt ondernomen. Bijvoorbeeld, als een contact een bepaalde link in een e-mail opent, kun je een tag toewijzen, zoals 'Interesse in Product X.' Deze tag kan dan functioneren als de trigger voor verdere automatisering.

 2. Segmenteren met tags: Automatiseringen kunnen worden geactiveerd op basis van tags. Als een contact een specifieke tag heeft, kan dit leiden tot het starten van een automatisering. Stel je voor dat je een evenement organiseert en je wilt een follow-up e-mail sturen naar deelnemers. Je kunt een automatisering instellen die wordt geactiveerd wanneer de tag 'Deelnemer' wordt toegewezen.

 3. Actie op basis van tagverandering: Je kunt automatiseringen opzetten die reageren op veranderingen in de tagstatus van een contact. Als een contact bijvoorbeeld de tag 'Klantproefperiode' verliest, kan dit een automatisering starten om hen een follow-upaanbieding te sturen.

 4. Tagverwijdering: Automatiseringen kunnen ook worden geactiveerd wanneer een tag wordt verwijderd. Dit kan handig zijn om te weten wanneer een contact niet langer aan bepaalde criteria voldoet. Bijvoorbeeld, als een contact de tag 'Prospect' verliest, kan dit leiden tot een automatisering die hen verplaatst naar een andere lijst of een follow-up-e-mail stuurt.

 5. Taggebaseerde splitsingen: Je kunt automatiseringen splitsen via een als/anders-stap op basis van tags. Hiermee kun je verschillende stroompaden creëren op basis van de tags van contacten. Bijvoorbeeld, als een contact de tag 'Geïnteresseerd in Product A' heeft, kun je ze naar een campagne sturen die gericht is op dat specifieke product.

 6. Dynamische inhoud: Tags kunnen worden gebruikt om dynamische inhoud in je automatiseringen te activeren. Als een contact bijvoorbeeld de tag 'VIP' heeft, kun je een speciale groet of aanbieding in je e-mailactie insluiten.

 

Hoe kan ik lijsten en tags optimaal combineren?

Het combineren van lijsten en tags in MailBlue is een krachtige manier om je e-mailmarketingstrategie te verfijnen en zeer gerichte campagnes te verzenden. Hier zijn enkele stappen om lijsten en tags efficiënt te combineren:

 1. Creëer schone en goed georganiseerde lijsten: Begin met het opruimen van je lijsten. Zorg ervoor dat contacten op relevante lijsten staan. Als een contact bijvoorbeeld een aankoop heeft gedaan dan kun je hen op een lijst 'klanten' plaatsen. Vervolgens kun je tags gebruiken om hun interesses, eventuele aankoopgeschiedenis en andere relevante criteria bij te houden. Als je bijvoorbeeld een e-commercebedrijf hebt, maak dan één klantenlijst, en gebruik dan tags voor de verschillende productcategorieën, zoals 'Kleding,' 'Accessoires,' en 'Schoenen.'

 2. Wijs tags toe op basis van gedrag en interesses: Gebruik tags om het gedrag en de interesses van je contacten vast te leggen. Als een contact een specifieke actie onderneemt, zoals het openen van een e-mail of het bezoeken van een productpagina op je website, wijs dan de relevante tag toe. Voorbeelden van dit soort tags kunnen bijvoorbeeld zijn 'E-mail geopend,' 'Product A-bekeken,' of 'Aankoopgedrag.'

 3. Automatische segmentatie met tags: Stel d.m.v. de start trigger van een automatisering in om tags toe te wijzen op basis van gedrag. Bijvoorbeeld, als iemand een bepaalde link in een e-mail opent, wijs dan automatisch de tag 'Interesse in Product X' toe. Dit kan worden gecombineerd met automatische segmentatieopties op basis van lijsten.

 4. Verplaats contacten tussen lijsten op basis van tags: Wanneer contacten bepaalde tags toegekend krijgen, kun je automatiseringen instellen om ze te verplaatsen tussen lijsten. Dit helpt bij het organiseren van je contacten en zorgt ervoor dat ze op de juiste lijsten staan voor relevante campagnes. Bijvoorbeeld, als een contact de tag 'Klant' verdient, kun je ze verplaatsen van de lijst 'Potentiële Klanten' naar de lijst 'Huidige Klanten.'

 5. Gerichte campagnes met lijsten en tags: Nu kun je zeer gerichte campagnes opzetten. Bijvoorbeeld, je kunt een campagne sturen naar alle contacten op de lijst 'Klanten' die de tag 'Interesse in Product Y' hebben, en zo een specifieke aanbieding leveren aan een specifieke groep. Dit noemen we segmenten, waar je hier meer over kunt lezen.

 6. Conditionele content (Plus- of Professional abonnement): Combineer tags met conditionele  content om de e-mails nog beter aan te laten sluiten op de interesses van een contact. Stel dat een contact de tag 'Lead' heeft. Je kunt automatiseringen creëren waarin contacten op basis van hun tag worden gevolgd met specifieke e-mails die gericht zijn op hun behoeften en interesses.

 7. Tag-opvolging en optimalisatie: Evalueer regelmatig hoe tags worden toegewezen en gewijzigd en pas hier eventueel je automatiseringen op aan (zet de automatisering hiervoor eerst op inactief, om fouten te voorkomen). Als bepaalde tags leiden tot betere betrokkenheid en conversies, pas dan je campagnes aan om deze tags te benutten.

 

Door lijsten en tags effectief in te zetten, kun je gerichte campagnes leveren die de betrokkenheid van je doelgroep vergroten en je e-mailmarketingstrategie naar een hoger niveau tillen. Als je de tijd neemt om je lijsten en tags te organiseren en te benutten, zul je profiteren van e-mailmarketingcampagnes die aanzienlijk effectiever zijn. De mogelijkheden zijn eindeloos, en het gebruik van deze functies zul je helpen om je communicatie met je doelgroep te verbeteren en je bedrijf te laten groeien.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0