Welke gevolgen heeft Mail Privacy Protection op mijn leverbaarheid binnen MailBlue?

In dit artikel lees je meer over Mail Privacy Protection (MPP) en wat dit voor jou betekent.

Wat is Mail Privacy Protection? 

In september van 2021 introduceerde Apple voor het eerst iOS 15 waarin een nieuwe functie beschikbaar is geworden voor gebruikers, namelijk: Mail Privacy Protection (ook wel MPP genoemd). In het kort zorgt MPP voor meer data-privacy voor iOS gebruikers. In deze blogpost lees je wat de impact is van iOS 15 op jouw e-mailmarkering. 

Gebruikers van Apple Mail kunnen deze privacy instelling per apparaat in- of uitschakelen op basis van hun persoonlijke voorkeur. Wanneer ingeschakeld maskeert de applicatie het IP-adres van de gebruiker, en wordt het openen van een e-mail niet langer gemeten. Hiermee biedt Apple de gebruikers van de Apple Mail app extra privacy voor hun persoonlijke gegevens. 

 

Wat is de impact van Mail Privacy Protection?

Wanneer een Apple Mail gebruiker MPP ingeschakeld heeft staan op zijn/haar apparaat, betekent dit dat er een open ratio wordt geregisseerd van 100% voor alle inkomende e-mails. Dit komt doordat Apple (vanuit MPP) alle inkomende e-mails download. Deze download wordt geregisseerd als 'open', ongedacht of de gebruiker de e-mail wel of niet opent.

Aangezien elke e-mail automatisch als 'geopend' wordt beschouwd, is de open ratio van e-mails geen volledig betrouwbare indicator. Dit betekent ook dat acties die in je MailBlue account getriggerd worden op basis van een 'open', een vertekenend beeld kunnen geven. 

Het openen van een mail kan, vanwege MPP, binnen MailBlue niet volledig naar behoren worden geregisterd. Wanneer Apple Mail gebruikers MPP ingeschakeld hebben staan op hun apparaat, zal een 'open' pas geregisterd worden op het moment dat deze persoon op een link klikt, die in de e-mail is opgenomen. Dit komt doordat er op dat moment een handmatige actie door de ontvanger heeft plaatsgevonden, waardoor met zekerheid gezegd kan worden dat de ontvanger de mail geopend heeft. 

Om inzichtelijk te krijgen of een e-mail daadwerkelijk is geopend door het contact, of dat deze geregisseerd is met MPP, hebben we een functionaliteit toegevoegd aan de software. Wanneer je binnen 'recente activiteiten' van een contact over de geopende mail beweegt, zul je zien dan hierbij wordt weergegeven waardoor de open is geregisseerd. 

MPP.png

 

Hoe worden geopende mails in MailBlue gemeten?

Je zal een 100% open ratio in hun rapportages te zien krijgen, op het moment dat alle ontvangers Apple Mail gebruiken én MPP ingeschakeld hebben staan, ongeacht de software die zij hiervoor gebruiken of de branch waarin ze werkzaam zijn. Doordat deze e-mails met MPP worden 'geopend', zijn dit eigenlijk onterechte 'opens'.

MailBlue helpt je om meer grip te krijgen op deze 'opens' door onderscheid te maken tussen geopende mails met behulp van MPP en mails die door de ontvanger zelf zijn geopend. Op deze manier worden de MPP opens uitgefilterd van de daadwerkelijke geopende mails, en houd je een nauwkeurigere open ratio over. 

Sinds 9 augustus 2022 is deze filter terug te vinden in de campagne rapportages binnen MailBlue. Deze wijziging heeft alleen invloed op open ratio van je campagnes en wordt niet toegepast op open ratio's van bijvoorbeeld automatiseringen. 

Op het moment dat we kunnen garanderen dat een contact de betreffende e-mail daadwerkelijk zelf heeft geopend, bijvoorbeeld doordat hij/zij op een link in de e-mail heeft geklit, dan wordt de 'open geregistreerd. 

Op het moment dat een inkomende e-mail bij de ontvanger geopend wordt vanuit de MPP instellingen, zal deze geen automatiseringen of andere acties binnen MailBlue activeren. Pas wanneer geregisseerd wordt dat de ontvanger de e-mail zelf heeft geopend, kan er een actie door een contact worden ondernomen. 

Bovendien worden contacten bij het segmenteren op de voorwaarde "Heeft geopend", niet meegeteld, wanneer een e-mail is geopend met behulp van MPP. Als het ware heeft het contact in dit geval de e-mail namelijk niet zelf geopend, maar is deze enkel gedownload bij ontvangst. De voorwaarde "Is niet geopend" wordt als correct beschouwd, op het moment dat een e-mail enkel geopend is op basis van MPP instellingen. 

Het openen van een mail heeft invloed op de volgende functies:

 • Geavanceerde segmentatie binnen een starttrigger
 • Doelstappen
 • Als/Anders stappen
 • Conditionele wachtstappen
 • Split acties

Als een contact MPP ingeschakeld heeft staan en vervolgend klikt op een link in jouw e-mail, dan zal dit geregisseerd worden als een 'klik' en als een 'open'. Je kunt daarmee beide acties gebruiken als voorwaarde van een vervolgactie. 

 

De 'Verzend een campagne opnieuw' functionaliteit

Met de functie 'Een campagne opnieuw verzenden' kan je je campagne op de volgende manieren opnieuw verzenden:

 • Maak een nieuwe campagne op basis van de oude campagne
 • Verzend naar nieuwe contacten sinds de e-mail oorspronkelijk is verzonden
 • Verzend naar contacten die deze campagne niet hebben gelezen/geopend

Voor de optie 'Verzenden naar contacten die deze campagne niet hebben gelezen/geopend' worden alle contacten die de Apple Mail gebruiken met MPP ingeschakeld, uitgesloten van het opnieuw verzenden van de campagne.

 

Engagement Management Tool

Met de Engagement Management Tool verwijder je alle niet-betrokken contacten of alle niet-betrokken contacten vanaf een specifiek punt. Niet-betrokken contacten zijn je contacten die je mails niet hebben geopend of niet op de links klikken in de e-mail. 

Deze tool verwijdert geen contacten gebruik maken van Apple Mail-app én MPP ingeschakeld hebben.

 

Voorspellende verzending

Met de updates van augustus 2022 zal voorspellend verzenden data bevatten van e-mails die geopend zijn met MPP ingeschakeld.

Voorspellend verzenden maakt gebruik van een 'machine learning'-algoritme om te berekenen wanneer een e-mail naar een specifiek contact moet worden verzonden op basis van hun eerdere gedrag. 'Voorstellend verzenden' vind de meest ideale tijd om een e-mail te verzenden aan een specifiek contact, om zo de kant op een 'open' of 'klik' te vergroten

Geopende e-mails die afkomstig zijn van Apple Mail met MPP ingeschakeld, worden uitgesloten van het 'machine learning'-algoritme. Dit betekent dat voorspellende verzending minder nauwkeurig is voor contacten wanneer zij enkel e-mails openen vanuit een apparaat waarop MPP staat ingeschakeld. Wanneer dit gebeurt zal MailBlue een willekeurige verzendtijd aanhouden op basis van de bekende piekmomenten en betrokkenheid. 

 

Rapporteren

Campagnes die na de update van 9 augustus 2022 zijn/worden verzonden, zullen in de rapportages worden voorzien van de MPP open ratio, deze is in de rapportages terug te zien onder de naam 'Apple Privacy opent'. 

Indien de weergave van 'Apple Privacy opent' staat ingeschakeld, geeft de welbekende open ratio het totaal aantal unieke opens weer. Dit is een combinatie van alle daadwerkelijke 'opens' van contacten en de e-mails die geopend zijn vanuit MPP. Onder 'Apple Privacy opent' zie je vervolgens welk percentage hiervan 'opens' zijn als gevolg van MPP. 

De campagne rapportages van campagnes die vóór 9 augustus 2022 zijn verzonden, bijven ongewijzigd. 

Als een contactpersoon, die Apple Mail gebruikt met MPP ingeschakeld, op een link in uw e-mail klikt, zullen we die 'klik' volgen en een open registreren net zoals voor de update. 

 

De toekomst met Mail Privacy Protection

E-mail blijft een waardevol onderdeel van de gehele klantreis. De beste manier om betrokkenheid te meten, is door klik-rapportages als uitgangspunt te gebruiken, data in eventuele eigen systemen bij te houden en door je einddoel helder voor ogen te hebben. Als je over de juiste gegevens beschikt in combinatie met een duidelijke visie, begrijp je beter wat waardevol is voor je klanten en kan je sterkere klantrelaties opbouwen.

 

Focus op kliks in e-mail links 

Statistieken die weergegeven hoe vaak er op een specifieke link in een e-mail is geklikt, geven een betrouwbaar beeld van de betrokkenheid met jouw klanten. Dit komt doordat deze 'klik' een handmatige actie vereist die door de ontvanger uitgevoerd dient te worden. Het opnemen van een link in jouw e-mail zorgt niet alleen voor een betrouwbare rapportage, maar kan ook leiden tot meer conversie. 

Wanneer een e-mail veel 'klik' heeft, betekent dit dat een e-mail aanspreekt tot jouw doelgroep en waardevol wordt geacht. Je kunt de actie tot een klik aanmoedigen door een call-to-action (CTA) te plaatsen en duidelijk te verwoorden wat de voordelen zijn voor jouw ontvangers. Zo zijn zij eerder geneigd om een actie te ondernemen in hun klantreis. 

 

Verzamel en bewaar data uit je eigen systemen

Binnen je MailBlue account kan je de eerste data verzamelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Website bezoeken identificeren met site-tracking
 • Contactgegevens verzamelen aan de hand van een formulier
 • Een aankoop die in jouw webshop zijn gedaan

Het is waardevol om zo veel mogelijk gegevens in inzichten te verzamelen van jouw contacten, zowel vanuit MailBlue, als  vanuit eigen systemen (zoals een webshop). De contactinformatie die je verzamelt, in combinatie met de inzichten van MailBlue, zorgen ervoor dat je een duidelijk zicht krijgt op de betrokkenheid van jouw contacten. Deze zijn bepalend voor de manier waarop jij het vervolg van jouw marketingstrategie presenteert. 

 

Volg je einddoel

Wat wil je bereiken met jouw e-mailmarketing? Wil je een lead omzetten in een klant? Wil je dat een contactpersoon een specifieke actie onderneemt op jouw website?

Succesvolle betrokkenheid eindigt niet bij het openen van een e-mail, dat gebeurt op ieder punt dat er een nieuwe conversie plaatsvind. Als je meerdere conversiepunten hebt, is het belangrijk om deze duidelijk in kaart te brengen. Zo leer je de klantreis kennen, weet je welke punten je meetbaar kunt maken en kun je leerpunten halen uit deze meetbare rapportages. 

 

Heeft Mail Privacy Protection ook gevolgen voor e-mail providers als Outlook en Gmail?

Nee, dit is alleen van toepassing op contacten die een Apple-apparaat gebruiken met iOS 15 (of hoger) waarop MPP is ingeschakeld.

Contacten die een Apple-apparaat met iOS 15 (of hoger) gebruiken, moeten zich actief aanmelden voor MPP.

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0