Hoe kan ik een rapportage opvragen over de campagnes die ik heb gemaakt?

Binnen MailBlue kun je rapporten opvragen voor je verzonden campagnes. Hiermee kun je de resultaten van jouw campagnes bekijken en inschatten of je met je huidige aanpak je doelen behaalt of er misschien ruimte is voor betering.

Links in het menu vind je het kopje 'Rapporten'. Hier kun je per aangemaakte campagne een rapportage inzien. Je klikt op een campagne om de data op te vragen.

campagne-rapportages.png

Bovenaan vind je een grafiek waar je de ‘open trend’ kunt zien. Deze geeft aan op welke momenten de campagne het meest is geopend (1).

Links onderaan wordt de activiteitenstroom weergegeven, wat er met je campagne gebeurt (2).

Hiernaast zie je een percentuele weergave van het aantal geopende mails, clicks, doorgestuurde mails en bounces (3). Door op deze acties te klikken, kun je ook een overzicht inzien waarin op een rijtje staat welke contacten bij de acties betrokken zijn.

Helemaal rechts onderaan wordt het aantal klanten die de campagne wel en niet hebben geopend getoond (4).

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0