Wat is een bounce en hoe kan ik die voorkomen?

Dit artikel licht toe wat een bounce is, hoe een bounce ontstaat, wat de gevolgen van een bounce zijn en hoe je in kunt spelen op een bounce.

Wat is een bounce?

Een bounce laat zien dat de e-mail die je wenst te verzenden naar een contact, niet verzonden of  ontvangen kan worden. Als dat het geval is, komt de e-mail als het ware 'terug', waar dan ook de naam 'bounce' vandaan komt. Dit laat zien dat een e-mail geweigerd is en dus niet in de inbox van de ontvanger is beland. 

 

Hoe ontstaat een bounce? 

Het ontstaan van een bounce kan veel verschillende oorzaken hebben, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een 'soft bounce' en een 'hard bounce'. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende redenen van een bounce. 

 • Het e-mailadres bestaat niet (hard bounce)
  Deze type bounces hebben een bounce code die beginnen met 5xx. Het is normaal om een handvol contacten te hebben met deze status na het verzenden van een mailing, aangezien e-mailproviders accounts afsluiten die al jaren niet gebruikt worden. Bij een hard bounce krijgt een contact binnen MailBlue de status 'geweigerd' mee. Met deze status is het niet langer mogelijk voor dit contact om e-mails te ontvangen.
 • Tijdelijke bounce (soft bounce)
  Deze type bounces hebben een code die begint met 4xx of 5xx. Er zijn veel verschillende tijdelijke errors die plaats kunnen vinden, zoals een volle inbox of een tijdelijk probleem met de server van de inbox provider waardoor een e-mail niet ontvangen kan worden. Als er bij eenzelfde contact drie tijdelijke bounces achter elkaar plaatsvinden bij drie verschillende uitgaande e-mails, zal dit contact - net als bij een hard bounce - de status 'geweigerd' meekrijgen in MailBlue. Bij een soft bounce zal het systeem dezelfde e-mail overigens niet opnieuw proberen af te leveren bij een contact, behalve als er specifiek een type bounce ontvangen wordt met de error 'probeer later opnieuw'.
 • Zendreputatie
  Als je veel spam meldingen ontvangt, doordat ontvangers jouw e-mail als 'spam' markeren in plaats van zich uit te schijven voor de mailinglijst, zullen bepaalde e-mailproviders berichten vanuit jouw e-mailadres blokkeren op basis van een slechte verzendreputatie.
 • Inhoud van je bericht
  Soms kan de inhoud van je bericht ervoor zorgen dat de e-mail door ontvangende e-mailproviders geblokkeerd wordt. Dit kan het geval zijn als jouw bericht bijvoorbeeld een spamgevoelige zin, een slechte afbeelding of een link naar een malware website bevat. MailBlue controleert de inhoud van jouw e-mail en toont de resultaten bij de interne spamcheck, in de samenvatting van de desbetreffende e-mail.
 • DMARC record met restricties
  Dit kan er voor zorgen dat correcte berichten alsnog gebounced worden. Je kunt een tool als deze gebruiken om je DMARC record te controleren. Als je een 'p=reject' record hebt, zal dit er voor zorgen dat je berichten gebounced worden, indien je geen DKIM ingesteld hebt.
 • Het 'Van' afzender e-mailadres
  Als je verzend met een gratis afzender e-mailadres - zoals @yahoo.com, @gmail.com of @hotmail.com - zullen e-mails niet verzonden/ontvangen worden, en ontstaat er een bounce. 
 • 'Auto-bounce' slecht e-mailadres
  Het systeem bouncet overduidelijk slechte e-mailadressen, zoals 12345678910@12345.com. Deze contacten zullen in het rapport getoond worden als bounce met een 9.1.5 bounce code. In veel gevallen zijn dit namelijk spam contacten die in je account voorkomen. 

 

Hoe kan ik in MailBlue alle e-mailadressen die gebounced zijn terug vinden?

In jouw 'Contactpersonen' kun je filteren op de status van contactpersonen, om er zo achter te komen welke contacten voor minimaal één lijst gebounced zijn. Dit doe je door te filteren op de status 'Geweigerd'

 

Bounce_1.png

 

Waar kan ik zien wat de reden van een bounce is?

Wanneer je ziet dat een contact de status 'geweigerd' heeft, kun je de bounce code opzoeken om zo de oorzaak te achterhalen. Je vindt de bounce code van een contact in het onderdeel 'Rapporten' binnen je account. Je kunt hier per campagne bekijken welke contacten zijn gebounced en welke bounce code hieraan is gekoppeld. Navigeer hiervoor naar 'Campagnes' en selecteer een campagne naar keuze, klik vervolgens onder het tabje 'Samenvatting' op 'Bounces' om de bounces van die specifieke e-mail inzichtelijk te krijgen. De bounce code vind je onder de kop 'Code'. 
 
De bounce codes die weergegeven worden bij rapporten zijn de codes die onze servers ontvangen vanuit de mail servers van de ontvangers. Wees er van bewust dat het soms kan zijn dat de codes die wij vanuit deze e-mailservers ontvangen codes kunnen bevatten die niet altijd de werkelijke reden van de bounce meegeven.
 

Hieronder vind je een lijst met bounce codes, die je in MailBlue tegen kunt komen. Op basis van de code, zie je wat de oorzaak van de bounce is. 

 

Bounce Code Type Bounce Beschrijving
4.2.2 Soft Het postvak is vol omdat de ontvanger een administratief quotum of fysieke capaciteit per postvak heeft overschreden. 
5.0.0 Hard Het e-mailadres bestaat niet.
5.1.0 Hard Je e-mail-ID wordt geblokkeerd door de ontvanger.
5.1.1 Hard Het linker stuk van het e-mailadres (voor de '@') is ongeldig.
5.1.2 Hard Het domein, het rechter stuk van het e-mailadres (achter de '@') is ongeldig.
5.1.3 Hard Het volledige e-mailadres is ongeldig. 
5.1.4 Hard Het ontvangende e-mailadres wijst naar meer dan één e-mail inbox en de e-mailprovider van de ontvanger weet niet welke het moet gebruiken.
5.1.5 Hard De e-mail kan niet afgeleverd worden ook al is het ontvangende e-mailadres geldig. Deze bounce wordt niet opgelost door de e-mail in de huidige vorm opnieuw te verzenden. Aanpassingen aan het bericht zijn nodig om succesvolle levering van de e-mail te garanderen. 
5.1.6 Hard Het ontvangende e-mailaders accepteert niet langer e-mails (in het algemeen), ook al deed het dit wel in het verleden. 
5.1.7 Hard Het adres van de afzender is ongeldig. Dit kan op elk deel van het e-mailadres van toepassing zijn. 
5.1.8 Hard Het e-mailsysteem van de afzender bestaat niet of kan geen retour e-mails accepteren. Voor domeinnamen betekent dit dat het adresgedeelte rechts van de '@' ongeldig is voor e-mail.
5.2.0 Soft Er is een probleem met de e-mail inbox van de ontvanger. De mailbox bestaat, maar iets ondenifieerbaars in de ontvangende mailbox heeft deze bounce melding veroorzaakt.
5.2.1 Soft De mailbox bestaat, maar accepteert geen berichten. Dit kan een permanente fout zijn als het postvak nooit meer opnieuw wordt ingeschakeld of een tijdelijke fout als het postvak slechts tijdelijk wordt uitgeschakeld.
5.2.2 Soft Het postvak is vol omdat de ontvanger een administratief quotum of fysieke capaciteit per postvak heeft overschreden. 
5.2.3 Hard

Het bericht is langer dan het e-mailsysteem van de ontvanger toestaat.

5.2.4 Hard

De mailbox heeft een probleem met het mailinglijst systeem. Het bericht kan niet worden afgeleverd omdat het e-mailadres van de ontvanger, dat een mailinglijst is, problemen heeft met het doorsturen van het e-mailbericht naar de leden van de lijst.

5.3.0 Hard

Er is een onbekend probleem met een of meer e-mailsystemen van de ontvangers.

5.3.1 Soft

Het bericht kan niet afgeleverd worden omdat het e-mailsysteem van de ontvanger geen ruimte meer heeft en geen berichten meer kan opslaan. De ontvanger is mogelijk niet in staat om materiaal te verwijderen om ruimte te maken voor aanvullende berichten.

5.3.2 Hard

Een of meer e-mailsystemen van de ontvangers accepteren geen berichten, mogelijk als gevolg van een ongeplande afsluiting, overmatige belasting of systeemonderhoud.

5.3.3 Hard

Het bericht dat je verzendt bevat functies die niet worden ondersteund door het ontvangende systeem. Dit gebeurt meestal wanneer systemen verschillende mogelijkheden hebben.

5.3.4 Hard

De e-mailprovider van de ontvanger heeft een maximale bericht grootte en het bericht dat je hebt verzonden is groter.

5.4.0 Hard

Er is een onbekend probleem met de netwerkverbinding tussen de e-mailproviders.

5.4.1 Hard De e-mailprovider van de ontvanger reageerde niet op het verzoek van de afzender om verbinding te maken.
5.4.2 Hard De uitgaande verbinding is tot stand gebracht, maar kon de berichttransactie niet voltooien vanwege een time-out of onvoldoende verbindingskwaliteit.
5.4.3 Hard Een netwerkprobleem zorgde ervoor dat de e-mailprovider van de ontvanger het bericht niet kon bezorgen.
5.4.4 Hard

Netwerkproblemen met de e-mailprovider van de ontvanger beperkt de routering van dit bericht.

5.4.5 Soft Het e-mailsysteem kon het bericht niet bezorgen omdat het e-mailnetwerk van de ontvanger opgestopt of overbelast was.
5.4.6 Hard Er was een netwerkprobleem dat een routeringsloop veroorzaakte, waardoor dit bericht keer op keer werd doorgestuurd.
5.4.7 Hard Het bericht werd door het ontvangende systeem als te oud beschouwd. Het kan zijn vertraagd tijdens de verwerking.
5.5.0 Hard De e-mailserver van de afzender had een onbekend technisch probleem en kon het bericht niet goed doorgeven.
5.5.1 Hard De e-mailserver van de afzender had een berichtenopdracht gebruikt dat niet werd ondersteund.
5.5.2 Hard

De e-mailprovider van de afzender had een berichtenopdracht gebruikt die de ontvangende e-mailprovider niet herkende.

5.5.3 Soft

Het bericht was aan meer ontvangers geadresseerd dan de betrokken e-mailsystemen aankonden.

5.5.4 Hard

Er is een geldige mailtransactie protocol opdracht gegeven met ongeldige argumenten, omdat de argumenten buiten bereik waren of niet-herkende functies vertegenwoordigden.

5.5.5 Hard Er was een niet-overeenkomende protocol versie die niet automatisch kon worden opgelost door de communicerende partijen.
5.6.0 Hard Door onbekende redenen met betrekking tot de inhoud of bijlagen van het bericht kon het bericht niet afgeleverd worden. 
5.6.1 Hard

De inhoud of bijlagen van het bericht kon de e-mailprovider van de ontvanger niet accepteren.

5.6.2 Hard

Het bericht bevatte inhoud of bijlagen die moesten worden geconverteerd, wat het e-mailsysteem niet mag doen.

5.6.3 Hard Het bericht bevatte inhoud of bijlagen die moesten worden geconverteerd, wat het e-mailsysteem niet kan doen.
5.6.4 Hard Het bericht bevatte inhoud of bijlagen die moesten worden geconverteerd, en er is daarbij informatie verloren gegaan.
5.6.5 Hard Het bericht bevatte inhoud of bijlagen die moesten worden geconverteerd, maar die niet waren voltooid.
5.7.0 Hard Het bericht heeft een beveiligingsprobleem veroorzaakt, maar het is niet duidelijk wat het probleem precies heeft veroorzaakt. 
5.7.1 Hard

De e-mailprovider van de ontvanger accepteert geen berichten van deze afzender. Dit betekent meestal dat het ontvangende systeem beveiligings- of beleidskwesties heeft met betrekking tot de specifieke afzender, ontvanger of het e-mailsysteem van de afzender.

5.7.2 Hard

De e-mailprovider van de ontvanger heeft het e-mailadres van de afzender geblokkeerd voor het plaatsen van berichten op deze mailinglijst waaraan het bericht was geadresseerd.

5.7.3 Hard Het e-mailprogramma van de ontvanger en het e-mailprogramma van de afzender hadden problemen met de onderlinge beveiligingsprotocollen.
5.7.4 Hard Er was een probleem met de gebruikersauthenticatie van de afzender bij het e-mailsysteem van de afzender.
5.7.5 Hard

Het systeem voor het verzenden van e-mail maakt gebruik van DKIM, een authenticatie mechanisme. Het verzendende of ontvangende e-mailsysteem had een probleem met de DKIM van het verzendende systeem. 

5.7.6 Hard De e-mailserver van de verzender had moeite met het verwerken van de beveiligingskenmerken van het bericht.
5.7.7 Hard

De e-mailserver van de verzender had moeite met het verwerken van de beveiligingskenmerken van het bericht. Het bericht is mogelijk beschadigd of op de een of andere manier gewijzigd tijdens het verzenden.

9.1.1 Hard Hard bounce zonder bounce code. Dit kan een ongeldig e-mailadres zijn of een geweigerde e-mail vanuit je mailserver (zoals een verzendlimiet). 

 

Wat zijn de gevolgen van een bounce ?

Bounces kunnen zowel een positieve als negatieve invloed hebben op de leverbaarheid van je e-mails. De frequentie waarop je als afzender een bounce ervaart, heeft namelijk invloed op jouw zendreputatie. Wanneer je veel bounces ervaart, zullen ontvangende e-mailproviders jouw e-mails sneller als 'riskant' zien en daardoor laten ontvangen in de spam inbox. Wanneer je amper bounces ervaart, bouw je aan een goede zendreputatie van jouw afzender e-mailadres. Een goede zendreputatie heeft een positief op de leverbaarheid van jouw e-mails. De frequentie waarop je een bounce ervaart, wordt ook wel de bounce ratio genoemd. Een lage bounce ratio heeft dan ook positieve gevolgen voor jouw leverbaarheid. Een bounce ratio van 0,5%-1% is heel normaal.

 

Hoe verlaag ik mijn bounce ratio?

Het kan voorkomen dat jouw bounce ratio tussentijds oploopt of eenmalig hoger uitvalt, dit kan verschillende redenen hebben. Zo kan het zijn dat je een oude mailinglijst hebt geïmporteerd met veel inactieve contacten, waardoor er veel bounces ontstaan. Daarnaast kan het ook komen doordat een e-mail de spamfilters van een ontvangende provider getrieerd heeft, of doordat een groter aantal ontvangers jouw e-mail als spam hebben gemarkeerd.

Aangezien de bounce ratio nauw samen hangt met jouw zendreputatie en de leverbaarheid van jouw e-mails, wil je deze uiteraard zo laag mogelijk houden. Hieronder vind je enkele tips om hier pro-actief op in te spelen. 

 1. Zorg dat jouw DMARC instellingen correct staan ingesteld, meer daarover lees je in dit artikel
 2. Gebruik een dubbele opt-in. Een dubbele opt-in gebruiken heeft twee voordelen; allereerst elimineer je hiermee ieder ongeldig e-mailadres dat ingevoerd is, vanwege een typefout of spam inschrijvingen vanuit robots. Ten tweede weet je zeker dat de contacten die de dubbele opt-in bevestigen zelf het e-mailaccount beheren en graag van je willen horen. Als je een MailBlue formulier gebruikt om contacten toe te voegen aan een lijst, zal de dubbele opt-in optie standaard 'AAN' staan.
 3. Zorg dat je een Captcha toevoegt aan je formulier, dit robotten zich in kunnen schrijven op het formulier en zo spam contacten toevoegt in je account, of je de dubbele opt-in nu aan hebt staan of niet. Meer over het toevoegen van een Captcha, lees je in dit artikel
 4. Verzend met regelmaat e-mails aan jouw ontvangers. Als je langere tijd geen communicatie uitgestuurd hebt naar je lijst, is het mogelijk dat een aantal e-mailadressen niet meer bestaat. Dit zal resulteren in bounces en de zender (MailBlue) kan gemarkeerd worden als een spammer. Tevens kan het zijn dat ontvangers je 'vergeten' als je niet regelmatig mailt, daarmee riskeer je dat zij je e-mails binnen hun e-mailprovider markeren als 'dit is spam'.
 5. In MailBlue staan er twee templates van automatisering klaar die je standaard kunt inladen, de Engagement Tagging automatiseringen. Deze kun je gebruiken om de betrokkenheid van je contacten te managen. Deze tweedelige automatisering zal je contacten markeren als 'Engaged', 'Disengaged' of 'Inactive', gebaseerd op hoeveel tijd gepasseerd is sinds zij interactie hebben getoond met jou communicaties. Deze tags kunnen gebruikt worden in het analyseren, segmenteren, lijst opschoning en het triggeren van andere automatiseringen. Meer over deze automatiseringen, lees je hier.
 6. Gebruik een real-time verificatie service als een extra zekerheid. Services als Briteverify kunnen gebruikt worden om vóór het indienen van een formulier eerst te identificeren of een e-mailadres wel geldig is. Dit is aan te bevelen als je duizenden inschrijvingen per dag ontvangt.

 

Hoe los ik een bounce op? 

Een bounce komt voor in twee varianten, namelijk een 'soft bounce' en een 'hard bounce'. In tegenstelling tot een hard bounce, lost een soft bounce zich vaak vanzelf op. In veel gevallen heeft dit namelijk te maken met een tijdelijk netwerkprobleem of een volle inbox aan de kant van de ontvanger. Wanneer je een soft bounce ervaart, hoef je dan ook niet direct actie te ondernemen. Mocht je drie keer op rij een soft bounce ervaren bij een enkel contact, dan is het aan te raden om contact met deze persoon op te nemen om zo de bounce gezamenlijk te verhelpen. Zo kan het zijn dat een contact zich niet bewust is van zijn/haar volle inbox. 

Een hard bounce lost zichzelf in de meeste gevallen niet op, hiervoor is vaak een handmatige actie vereist. De actie die ondernomen dient te worden, is afhankelijk van de bounce die een contact ervaren heeft. In dit schema kun je de bounce codes terug vinden. Door de specifieke bounce code online op te zoeken, vind je aanvullende informatie over deze bounce en wat acties zijn om dit op te lossen. 

Mocht je een ongeldige bounce ervaren - bijvoorbeeld als wordt aangegeven dat een e-mailadres niet geldig zou zijn, terwijl dit wel het geval is - dan willen we je vragen een bericht te sturen naar onze support afdeling

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0